Časté dotazy

Následující schéma představuje základní funkce Rezervátoru, které jsou dostupné pro každého našeho uživatele. Dále pak uvádíme nejčastější uživatelské dotazy na funkce Rezervátoru včetně jejich vysvětlení.

Schéma Rezervátor.cz

Přesto, že mezi první půjčovny, které s Rezervátorem obsluhovali své zákazníky, patřily půjčovny kol, Rezervátor umí obsloužit zákazníky téměř jakékoliv půjčovny. Nastavit lze hodinové i vícehodinové časové bloky, půldny, celodny i vícedny, kde ceník bývá často dynamický - tedy s počtem dnů klesá cena za půjčení za další den.

Pokud je instance Rezervátoru propojená s online platební bránou ThePay nebo Global Payments, Rezervátor zákazníka půjčovny po dokončení objednávky vyzve k úhradě zálohové platby. Pokud zákazník neuhradí, dojde v čase 12 hodin po dokončení rezervace k automatickému zrušení rezervace a uvolnění položek pro další zákazníky.

Rezervátor.cz - upozornění zálohová platba

Iniciálně je Rezervátor nastaven tak, že pokud zákazník stornuje rezervaci 72 hodin před vyzvednutím své rezervace, Rezervátor mu vrátí zálohovou platbu zpět na účet (toto může trvat až 7 dní v závislosti na bance), jinak Rezervátor zálohu za rezervaci vyúčtuje jako storno poplatek. 72 hodin je nejčastější nastavení našich uživatelů, ale lze upravit dle potřeb půjčovny.

S ohledem na funkce platebních bran lze stronovat a vrátit zákaznikovi vždy pouze celou částku.

Časové bloky lze kombinovat na úrovni jednotlivých sekcí (kategorií v horním menu) Rezervátoru. Tedy např. můžete půjčovat kola pouze na celé dny a zároveň rezervovat trampolíny ve 2 hodinových blocích.

Ano umí. Lze nastavit z jakých produktových skupin se zvýhodněný set skládá a jaká má být nastavená sleva v případě, že zákazník vloží do košíku položku z každé produktové skupiny (např. lyže, boty, hole) a na stejný časový úsek.

Ano dokážeme. Vždy v tomto případě s našimi zákazníky projdeme jejich potřeby a vytvoříme hodinovou kalkulaci. Pokud se jedná o funkci, která se nám pro Rezervátor obecně líbí, jsme ochotni vzít část vývoje na vlastní vrub. Aktuální hodinová sazba za vývoj na míru je uvedena v našem ceníku.

Všechny rezervace vidíte přes administraci půjčovny. Dále je možné nastavit, aby se rezervace ukládaly do vašeho Google kalendáře a také vám každý den ráno chodil email se seznamem rezervací na daný den.

Ano zvládne. V Rezervátoru lze nastavit i takový model víkendové zápůjčky, kdy si zákazník může vyzvednout produkt v pátek odpoledne a vrátit v neděli navečer nebo v pondělí ráno. Navíc lze pro tento model zápůjčky nastavit cenu dle potřeby.

Na přání provozovatele půjčovny lze V Rezervátoru nastavit blokaci kauce na kartě zákazníka. Pokud zákazník udělá rezervaci maximálně 2 dny před vyzvednutím produktu, systém ho vyzve k blokaci v rámci dokončení objednávky. Při delším odstupu rezervace a vyzvednutí mu zašle 2 dny před vyzvednutím produktu odkaz na platební bránu, kde zákazník může blokaci provést. Maximální možná délka blokace, kterou platební brána dovoluje, je 7 dní. Tedy lze takto kauci blokovat pro maximálně 5 dnů dlouhé zápůjčky. Pokud zákazník vrátí produkt bez poškození, systém automaticky blokovanou kauci uvolní, jinak ji zákazníkovi strhne a dle pokynů obsluhy provede vyúčtování. To, jestli zákazník provedl úspěšně blokaci kauce na kartě se provozovatel půjčovny dozví v administraci u konkrétní rezervace.

Ano pomůže. V případě, že dojde k požkození zapůjčené věci, obsluha půjčovny nastaví škodu a Rezervátor ji provede jejím vypořádáním a vše následně vyúčtuje.

V případě, že se v administraci Rezervátoru rozhodnete smazat nebo dočasně deaktivovat položku (servis, oprava apod.), systém Vás upozorní a zobrazí rezervace, které tuto položku obsahují. Vy pak můžete položku vyměnit za jinou.

Potvrzení rezervace
Email obsahuje shrnutí obsahu rezervace a ics událost pro vložení do osobního kalendáře.

Přijetí zálohy k rezervaci
Email obsahuje potvrzení přijetí zálohy k rezervaci a Fakturu - Daňový doklad k přijaté záloze.

Výzva k úhradě zálohy
Email obsahuje výzvu k úhradě zálohy a informaci, že pokud nebude záloha uhrazena do 12 hodin od objednání, bude rezervace zrušena.

Zrušení rezervace
Email obsahuje informaci o zrušení rezervace z důvodu neuhrazení zálohy za rezervaci.

Přijetí vratné kauce
Email obsahuje informaci o přijetí vratné kauce.

Výzva k blokaci vratné kauce
Email obsahuje výzvu k blokaci vratné kauce kauce.

Stržení zablokované kauce
Email obsahuje informaci o stržení zablokované kauce.

Uvolnění zablokované kauce
Email obsahuje informaci o uvolnění zablokované kauce.

Účetní doklad k rezervaci při vyzvednutí zápůjčky
Email obsahuje Fakturu - Daňový doklad.

Účetní doklad k rezervaci při vrácení zápůjčky
Email obsahuje Fakturu - Opravný daňový doklad.

Storno a vyúčtování rezervace
Email obsahuje informaci o stornu rezervace a Fakturu - Opravný daňový doklad.

Emaily ohledně zálohových plateb a blokací systém zasílá pouze v případě, že má půjčovna zapnuty online platby.
Faktury systém zasílá pouze, pokud má půjčovna zapnut fakturační modul.

"Za služby Rezervator.cz jsme velice rádi, jelikož nám zjednodušila a sjednotila půjčovnu na jedno místo. Není už nutné se zákazníky řešit rezervaci vybavení přes telefon, ale zákazník si sám velice jednoduše rezervuje, zaplatí a poté pouze vyzvedne. My vidíme v systému dokončené rezervace, které se dají velice jednoduše upravovat. Velkou výhodou pro nás bylo vytvoření varianty pro zimní užití, kde nabízíme skialpy. Tým Rezervátoru nám velice rychle a ochotně upravil vše potřebné a nyní využíváme Rezervátor pro celý rok. Děkujeme za to a určitě velice rádi doporučíme dál."